Misioni

Misioni i AKAFP-së është që ti japë një shtysë dhe mbështetje të fuqishme zhvillimit të AFP-së

Objektivat

Në përmbushjen e misionit të saj, Agjencia do të kryejë funksionet e mëposhtme

Baza Ligjore

Për Organizimin dhe Zhvillimin e Praktikave Profesionale për Profesionin