KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE (VETËM PJESA E PRAKTIKËS PROFESIONALE TË INTEGRUAR) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET MËSIMORE TË MËPOSHTME, NIVELI I:  Hoteleri-turizëm Shërbim mjetesh transporti Mekan... më shumë

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMIN MËSIMOR “GJEOLOGJI MINIERA, NIVELI I” I. Kandidatët për hartimin e Programit Orientues për Provimet Përfun... më shumë

An IT company is going to be sub-contracted for providing services to NAVETQ as the National Support Services (NSS) of EPALE, namely on the development of IT solutions for storing and publishing Adult Learning information related to providers, experts, ac... më shumë