Nëntor Tetor Shtator Gusht Korrik Qershor Maj Prill Mars Shkurt Janar “This document has been prepared for the European Commission however it reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be... më shumë

Agjencia Kombëtare për Arsimin dhe Formimin Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) u caktua si Qendra Kombëtare Mbështetëse (QKM) e EPALE nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në kuadrër të programit Erasmus+. AKAFPK ka udh... më shumë

Mbështetur në njoftimin e datës 25.07.2017 si edhe njoftimin e datës 24.08.2017 për shërbimin e Auditimit Financiar të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability... më shumë

Mbështetur në njoftimin e datës 25.07.2017 si edhe njoftimin e datës 24.08.2017 për shërbimin e Auditimit Financiar të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability... më shumë