NJOFTIM I DATES 20 TETOR 2015

KËRKOHET PËRKTHYES I GJUHËS ANGLEZE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” zhvillon në datat 29 Tetor 2015  një seminar 1-ditor me përfaqësues të institucioneve shqiptare, biznesit, si dhe mesues të shkollave të Hoteleri-Turizmit dhe Shkollës Profesionale Kamez.

Në kuadër të këtij aktiviteti nevoitet përzgjedhja e një përkthyesi për të ofruar përkthimin konsekutiv Anglisht-Shqip dhe anasjelltas në daten 29 Tetor 2015, nga ora 09.00 deri në orën 14.30.

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

  • Të ketë përfunduar arsimin e lartë për gjuhë të huaja – Përkthyes i Gjuhës Angleze
  • Të këtë experience në përkthime jo me pak se 3 vjet
  • Të kuptojë, të flasë dhe interpretojë shkëlqyeshëm në gjuhën Angleze

-Të ketë përfunduar arsimin e lartë për gjuhë të huaja – Përkthyes i Gjuhës Angleze.

-Të ketë experiencë në përkthime jo më pak se 3 vjet.

-Të kuptojë, të flasë dhe të interpretojë shkëlqyeshëm në gjuhën Angleze.

  • Kërkesë për Aplikim,
  • CV,
  • Kopjen e Diplomës.

Aplikuesit do të vlerësohen në bazë të dokumentacionit të dorëzuar në AKAFPK, në përputhje me kërkesat e këtij njoftimi.

Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit dhe fituesin do të gjenden në adresën e Internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al

Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës.

Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë.

Tel. 4 22 30 497

Email: Teuta.Braco@akafp.gov.al