Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), ka aplikuar në kuadër të programit Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm), program i Komisionit Europian, dhe ka fituar Projektin “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania” i cili synon integrimin e arsimit dual në arsimin profesional në Shqipëri, dhe do të zbatohet gjatë viteve 2015 – 2016.

Në kuadër të këtij projekti AKAFPK kërkon bashkëpunëtor të jashtëm në pozicion: MENAXHER/E FINACE.

AKAFPK fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë për pozicionin e lartpërmendur.

Lidhur me kërkesat e vendeve të lira për kandidatët si edhe për informacion me te detajuar, ju lutemi klikoni më poshtë:

Finance Manager