Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 3 Gusht 2020 per njoftimin REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST “For Expert for Assessment report on the current developments and challenges career guidance service is facing in Albania” per projektin   “NATI... më shumë

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 3 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tr... më shumë

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR SHTYRJEN E AFATIT TË APLIKIMIT TË BASHKËPUNËTORËVE PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022 (NË VIJIM TË N... më shumë