Në kuadrin e fillimit të vitit shkollor 2016-17 bashkëlidhur gjeni udhëzuesin për drejtuesit dhe mësuesit e shkollave profesionale. Ju mund ta shkarkoni ketu akafpk-udhezues-per-shkollat-profesionale-2016-17