Mbështetur në njoftimin e datës 14 prill 2016 për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017 SHPALLEN FITUES: Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017  Teknologji ... më shumë

An IT company is going to be sub-contracted for providing services to NAVETQ as the National Support Services (NSS) of EPALE, namely on the development of IT solutions for storing and publishing Adult Learning information related to providers, experts, ac... më shumë