Mbështetur në njoftimin e datës 06 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të SKELETKURRIKULIT TË ARSIMIT PROFESIONAL, TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL NË DREJTIMIN MËSIMOR “DETARI”, NIVELI I, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm... më shumë

Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Teknologji e Përpunimit të Materialeve të Ndërtimit”, niveli III në KSHK, “Teknologji e Përpunimit të Bojërave” – niveli III në KSHK,  “Gjeologji/Miniera... më shumë

Kandidatët për hartimin e Programeve Orientuese për Provimet Përfundimtare – TEORI profesionale e integruar, për drejtimet/profilet mësimore: “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli III (Drejtimi mësimor “Ekonomi-biznes”) “Agrobiz... më shumë

Në date 23 dhe 24 Shtator 2015,  në ambjentet e Grand Hotel Tirana u zhvilluan 2 seminare 1- ditore për promovimin e praktikave më të mira  mbi Skemat e Mësimit të Profesionit në vendin e punës, në kuadër të projektit “Skemat e Çirakëris... më shumë

Mbështetur në njoftimin e datës 21 shtator 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit professional, shpallen fitues kandidatët e mëposht... më shumë