Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të 5 materialeve mësimore  në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional, komisioni i ngritur... më shumë