Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 26 Tetor 2016, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e HARTIMIT TË MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE M... më shumë