742 “Instalues dhe riparues i pajisjeve elektronike dhe te telekomunikacionit”.  7421 “Montues dhe riparues i pajisjeve elektronike”.  7422 “Instalues dhe specialist shërbimesh të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”. 7224 “P... më shumë