KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT DHE RISHIKIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES PËR PROVIMIN E TEORISË PROFESIONALE TË MATURËS SHTETËRORE NË DREJTIMIN “AGROBIZNES”, PROFILIN “TEKNOLOGJI USHQIMORE” DHE PROFILIN “SIPËRMARRJE E AGJ... më shumë

Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Teknologji e Përpunimit të Materialeve të Ndërtimit”, niveli III në KSHK, “Teknologji e Përpunimit të Bojërave” – niveli III në KSHK,  “Gjeologji/Miniera... më shumë

Kandidatët për hartimin e Programeve Orientuese për Provimet Përfundimtare – TEORI profesionale e integruar, për drejtimet/profilet mësimore: “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli III (Drejtimi mësimor “Ekonomi-biznes”) “Agrobiz... më shumë