Kandidatët për hartimin e Programeve Orientuese për Provimet Përfundimtare – TEORI profesionale e integruar, për drejtimet/profilet mësimore: “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli III (Drejtimi mësimor “Ekonomi-biznes”) “Agrobiz... më shumë

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “PËRPUNIM DRURI”, NIVELI IV NË KSHK “NDËRTIM”, NIVELI IV NË KSHK “TEKSTIL-KONFEKSIONE”, NIVELI IV NË KSHK “BUJQËSI”, NIVELI IV NË K... më shumë

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHAVE PËRKATËSE  PËR PROFESIONET:  251 Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve 2511 Analistë të sistemeve 2512 Zhvillues të softuerit 2513 Hartues t... më shumë