•  admin
  •  

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHËS SË SIGURIMEVE, PËR PROFESIONIN: 3113   “Teknikë të inxhinierisë elektrike”.  Kandidatët për hartimin e të përshkrimit të profesionit 3113 “Teknik... më shumë