•  admin
 •  

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL NË LËNDËT:  

 •  admin
 •  

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL “Riparim të pajisjeve elektronike”, NIVELI II, NË KKKP I. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional, “Riparim të pajisjev... më shumë

 •  admin
 •  

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL “Telekomunikacion”, NIVELI II, NË KKKP I. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional, “Telekomunikacion”, niveli II në KK... më shumë

 •  admin
 •  

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHËS SË SIGURIMEVE, PËR PROFESIONIN:      3115  “Teknikë të inxhinierisë mekanike”.   Kandidatët për hartimin e përshkrimit të profesionit 3115  “... më shumë

 •  admin
 •  

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL “Modelim”, NIVELI II, NË KKKP I. Kandidatët për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional, “Modelim”, niveli II, në KKKP, duhet të plo... më shumë

 •  admin
 •  

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHËS SË SIGURIMEVE, PËR PROFESIONIN: 3221      “Profesioniste infermierë”.  Kandidatët për hartimin e përshkrimit të profesionit 3221 “Profesioniste in... më shumë

 •  admin
 •  

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHËS SË SIGURIMEVE, PËR PROFESIONIN: 3113   “Teknikë të inxhinierisë elektrike”.  Kandidatët për hartimin e të përshkrimit të profesionit 3113 “Teknik... më shumë