Skeletkurrikula të strukturës 2+1+1 vite mësimore

Nr Niveli I (2 vjeçar) Klasa 10-11 DREJTIMI MESIMOR Niveli II (1 vjeçar) Klasa 12 PROFILI MESIMOR Nr Niveli III (1 vjeçar) Klasa 13 DREJTIMI MESIMOR
1 Hoteleri-turizem 1. Recepsion 2. Bar-restorant 3. Kuzhinë-pastiçeri 4. Guida turistike5.Recepsion – pilot Erasmus +6. Kuzhinë-pastiçeri-pilot Erasmus+

7. Shërbime në hotel dhe restorant

1Hoteleri-turizëm
1 Hoteleri-Turizëm Shërbime të udhëtimit dhe turizmit
2 Shërbime mjetesh transporti 1. Shërbime motorike 2. Shërbime xhenerike 3. Shërbime elektroauto 4. Shërbime karrocerie

5. Shërbime mjetesh të rënda transporti

6.Mekanikë Bujqësore

2 Shërbime mjetesh transporti
3

Mekanikë 1. Makina metalpunuese 2. Konstruksine metalike 3. Mirëmbajtje dhe riparime mekanike     4.Metalurgji dhe fonderi

5. Teknologjia e përpunimit të metaleve

3 Mekanikë
4 Elektroteknik (integruar me Elektroniken) 1. Instalime elektrike civile dhe industriale 2. Instalim dhe mirëmbajtje e TU dhe TL 3. Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake 4. Elektromekanik 5. Teknologji automatizimi (pilot – PEM) 4 Elektroteknikë
5 Elektronikë 1. Telekomunikacion 2. Riparime të pajisjeve elektronike 5 Elektronikë
6 Përpunim druri 1. Prodhime druri gjysëm të gatshme

2.  Mobileri dhe tapiceri

6 Përpunim druri
7 Ndërtim 1. Shtrim dhe veshje me pllaka 2. Karpenteri, hekurkthim dhe betonim 3. Muratim dhe suvatim 4. Punime dhe riparim rrugësh

5. Punime dekorative dhe bojatisje

6. Mirembajtje ndertesash

7 Ndërtim
8

Tekstil-konfeksione

1. Rrobaqepësi

2.Tekstil

3. Modelim

4. Galanteri

8 Tekstil-konfeksione
9

 

10 Teknologji ushqimore 1. Teknologji e perpunimit të qumështit 2. Teknologji e perpunimit të brumërave 3. Teknologji e prodhimit të pijeve 4. Teknologji e përpunimit të mishit e peshkut 5. Teknologji e përpunimit fruta-perime 9 Teknologji ushqimore
11 Bujqësi 1. Ferma bujqësore e blegtorale 2. Frutikulturë 3. Mbarështrim të kafshëve e shpendëve 4. Kopshtari. 5. Prodhim shtazor (shk. Bushat) 6. Akuakulturë 7. Prodhim bimor

8. Agroturizëm

9. Shërbime kujdesi për kafshë

10 Bujqësi
12 Teknologji kimike 1. Teknologji e përpunimit të naftës

2.Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit

3. Teknologji e përpunimit të plastikës dhe gomës

Teknologji Kimike
13 Shërbime sociale dhe shëndetësore 1. Shërbime kujdesi për të moshuar. 2. Shërbime kujdesi për fëmijë

3.Animacioni social

11 Shërbime sociale dhe shëndetësore
14 Instalues i sistemeve termohidraulike (pilot-AlbVET)-Niv. I-II 1. Instalues i sistemeve termohidraulike (pilot-AlbVET)-Niv. I-II 12 Panele diellore dhe hidraulike (pilot-AlbVET)
15 Poligrafi 13
16 Gjeologji miniera 1. Miniera

2. Markshajderi

3. Gjeologji

14 Gjeologji miniera
17 Detari 1.Peshkim 15 Detari
18

16
19 Kërkim, shpim dhe shfrytezim nafte, gazi dhe uji 1. Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit  2.Shpim i puseve të naftës, gazit dhe ujit

17Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji

Skeletkurrikula të strukturës 2+2 vite mësimore

Skeletkurrikula të strukturës bllok 4 vite mësimor

Nr Niveli I-II-III (4 vjeçar) Klasa 10-11-12-13 DREJTIMI MESIMOR
1 Veterinari
2 Gjeodezi
3 Shërbime kujdesi për të moshuar (pilot – GIZ )

Skeletkurrikula të strukturës pas të mesmes

Skeletkurrikula kalimtare

Programe Analitike

1 Comment

Leave a Comment