ANALIZA E PROFESIONEVE ME METODËN DACUM

Nr Kartat DACUM

 

MATERIALE UDHËZUESE

Nr Materiale Udhëzuese
1 Udhëzues për përdorimin e Listës Kombëtare të Profesioneve