Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Prill2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të matures shteterore profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

Per hartimin e programit orientues te matures shteterore profesionale ” Teknologji Informacioni” (shkolla Peter Mahringer)

1. Ina Hoxha

2. Elida Mesi

3. Loreta Polaj

4. Ornela cerpja

Tirane me 18 Prill 2019