Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 05 Qershor 2019 “Kerkohen bashkepunetore në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpalle fitues:

Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Përpunim druri” niveli IV  në KSHK, (rishikim)

1. Majlinda Sekja

2. Flora Toska

3. Genci Ceni

4. Aqif Dezhgia

Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Ndërtim” niveli IV  në KSHK, (rishikim)

1. Silvana Pavaci

2. Adriana Lajthia

3. Fatos Beqo

4. Aneta Dollani

Tirane me 18 Qershor 2019