Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

  • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Makinat metalpunuese”  Niveli III në KSHK (rishikim)

1.Jovan Shyti

2.Agim Sala

3.Bardhyl Kondo

4.Fuat Sinaj

5.Vojsava Delilaj

6.Aleksander Shalsi

7.Bashkim Shkembi

 

Tirane me 18 shkurt 2019