Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

  • Për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Shërbime kujdesi për kafshë”  Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Bujqesi”

1.Veronika Baboci

2.Suela Zylaj

3.Zamira Ethemi

 

  • Për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Teknologjia e përpunimit të metaleve”  Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Mekanike”

1.Vladimir Jovani

2.Robert Tytymce

3.Fabian Saraci

4.Bashkim Shkembi

 

Tiranë më 18 shkurt 2019