Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 11 Shkurt  2019 “Kërkohet punonjës  mirembajtje” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë)”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve dhe vendosi të shpallë fitues:

Znj. Orgesta Brata

 

Tiranë më 19 shkurt 2019