Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se për hartimin e Modulit me zgjedhje të detyruar “Shkëputja e tensionit të lartë në automjetet elektrike”në drejtimin mësimor “Shërbime mjetesh transporti”, komisioni vendosi te shpalle fitues:

1.Fabian Saraci

2.Teuta Harkaj

3.Evgjeni Sinanaj

Tirane me 20 Maj 2019