Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 22 Gusht 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpalle fitues

Per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional Elektronike Niv III

1.Elida Mesi

2. Loreta Polaj

3. Jonida Haxhi

Per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional Perpunim Druri Niv III

1. Majlinda Sekja

2. Flora Toska

3. Genci Ceni

Per hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional Ndertim Niv III

1.Elida Liko

2. Silvana Pavaci

3. Safie Sina