I.MBËSHTETUR NË NJOFTIMIN E DATËS 29 MARS 2016 PËR BASHKËPUNIM NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (VETËM PJESA E PRAKTIKËS PROFESIONALE TË INTEGRUAR) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET MËSIMORE TË MËPOSHTME, NIVELI I:

SHPALLEN FITUES:

  • në fushën e rishikimit të programit orientues Ndërtim

Adriana Lajthia

Aneta Dollani

  • në fushën e rishikimit të programit orientues Tekstil Konfeksione

Adriana Ciba

Silvana Nini

 

 

Tiranë, 8 Prill 2016