Mbështetur në njoftimin e datës 06 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të SKELETKURRIKULIT TË ARSIMIT PROFESIONAL, TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL NË DREJTIMIN MËSIMOR “DETARI”, NIVELI I, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm:

  1. Leonard Xhaxho
  2. Gazment Sina
  3. Llambi Huta
  4. Ylli Qevani

 

Tiranë, 14 Tetor 2015