Programe orientuese të strukturës 2+1+1 vite mësimore

Nr Niveli I (2 vjeçar) Klasa 10-11 DREJTIMI MESIMOR Niveli II (1 vjeçar) Klasa 12 PROFILI MESIMOR Nr Niveli III (1 vjeçar) Klasa 13 DREJTIMI MESIMOR
1 Hoteleri-Turizëm 1.Recepsion 2.Bar-restorant 3.Kuzhinë-pastiçeri 4.Guidë turistike 5. Recepsion-pilot Erasmus+ 6. Kuzhinë-pastiçeri-pilot Erasmus+    7.Sherbime ne hotel dhe restorant 1 Hoteleri-turizëm
2 Shërbim mjetesh transporti 1.Shërbime motorike 2.Shërbime xhenerike 3.Shërbime elektroauto 4. Shërbime karrocerie 2 Shërbime mjetesh transporti
3/4 Mekanikë Mekanik i kombinuar (pilot-PEM) 1.Makina metalpunuese 2.Konstruksine metalike 3.Mirëmbajtje dhe riparime mekanike

4. Metalurgji dhe fonderi

5. Mekanike bujqesore

3 Mekanikë
5/6 Elektroteknikë Elektroteknik i kombinuar (pilot-PEM) 1.Instalime elektrike civile dhe industriale 2.Instalim dhe mirëmbajtje e TU dhe TL 3.Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake 4.Elektromekanik 5.Teknologji automatizimi 6. Mekatronikë 4Elektroteknikë
7 Elektronikë 1.Telekomunikacion 2.Riparime të pajisjeve elektronike 5Elektronikë
8/9/10 Përpunim Druri. Përpunim druri (pilot-PEM). Përpunim druri i kombinuar (pilot-PEM) 1.Prodhime druri gjysëm të gatshme 2.Mobileri dhe tapiceri 6Përpunim druri
11 Ndërtim 1.Shtrim dhe veshje me pllaka 2.Karpenteri, hekurkthim dhe betonim 3.Muratim dhe suvatim 4.Punime dhe riparim rrugësh 7Ndërtim
12/13 Tekstil Konfeksione

Konfeksione (pilot-PEM)

Konfeksione (Pilot NABER-ADA)

1.Rrobaqepësi 2.Tekstil

3.Modelim

8Tekstik-konfeksione
14 Teknologji ushqimore 1.Teknologji e perpunimit të qumështit 2. Teknologji e perpunimit të brumërave 3.Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike 4. Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut 9Teknologji ushqimore
15 Bujqësi  1.Ferma bujqësore e blegtorale 2.Frutikulturë 3.Rritje e kafshëve e shpendëve 4.Mekanikë bujqësore 5. Kopshtari. 6.Prodhim shtazor (shk. Bushat) 7.Akuakulturë 8.Prodhim bimor

9. Agroturizëm

10Bujqësi
16 Teknologji agroushqimore 1.Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike (si e drejtimit Teknologji Ushqimore) 11
17 Shërbimi Social Shëndetësor

1.Shërbime kujdesi për të moshuar.

2.Shërbime kujdesi për fëmijë

3. Animacion Social

12Shërbime sociale dhe shëndetësore
18 Instalues i sistemeve termohidraulike (pilot-AlbVET) 1.Instalues i sistemeve termohidraulike (pilot-AlbVET) 12Instalues i sistemeve termohidraulike (pilot-AlbVET)
19 Teknologji kimike PO-Teknologji e perpunimit te naftes, Niv.II  13 Teknologji kimike
20 Poligrafi 14
21 Peshkim Peshkim 15 Peshkim
22 Gjeologji miniera Miniera 16 Gjeologji -miniera 
23 Detari Peshkim 17 Detari
24 Kërkim, shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Nxjerrja e naftes, gazit dhe ujit 18Kërkim, shfrytëzim nafte, gazi dhe uji  

Programe orientuese të strukturës 2+2 vite mësimore

Programe orientuese të strukturës bllok 4 vite mësimore

Nr Niveli III (4 vjeçar) DREJTIMI MESIMOR
1 Veterinari
2 Gjeodezi
3 Shërbime kujdesi për të moshuar (pilot- giz)