AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

April 29 2014
Olimpiada e Aftësive Profesionale, 2014, MEGATEK

Në kuadër të veprimtarive për lidhjen  dhe bashkëpunimin me biznesin si dhe për promovimin e Arsimit Profesional, me nismën e MEGATEK, dhe mbështetjen e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë,  Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK),...

Read More