AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

October 17 2014
Workshop DACUM për Analizën e Profesionit “Dizenjues Mode”

   Me mbështetjen e Projektit EU IPA 2010 mbi Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Shqipëri, më 17-18 Tetor 2014, Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve zhvilloi workshop-in 2-ditor me përfaqësues të atelieve te modës në Tiranë, si...

Read More

/

October 16 2014
Trajnimi për Vlerësuesit për Njohjen e të Nxënit Informal dhe Joformal në Shqipëri

Për herë të parë në Shqipëri, është në proces pilotimi vlerësimi i kompetencave të fituara në kontekste jo formale dhe informale. Ky proces po mundësohet nga Projekti ILO – BE IPA 2010 “Për Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Shqipëri”,...

Read More

/

October 2 2014
Konkursi EuroSkills 2014

Me mbështetje të ETF (European Training Foundation – Fondacioni Evropian i Trainimit) një grup i përbërë nga Stavri Lako, punonjës në Drejtorinë e Arsimit dhe Formimit Profesional në MMSR, Erind Bejko, Drejtor i Drejtorisë së Programeve Aktive të Tregut...

Read More