AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

December 2 2014
Workshop rajonal – Korniza Shqiptare e Kualifikimeve – Analiza e Kërkesës për Kualifikime

Workshop rajonal- Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Gjirokastër, 02/12/2014 Në qytetin e Gjirokastrës, në 2 Dhjetor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Fondacioni Evropian...

Read More