AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

April 15 2015
Konferencë mbi Launcimin e Platformës Elektronike për Arsimin e të Rriturve në Europë – EPALE 15 April 2015, Bruksel

Platforma Elektronike për Arsimin e të Rriturve në Europë (Electronic Platform for Adult Learning in Europe -EPALE), e themeluar nën Programin Erasmus+, synon të bëhet pika kryesore e referencës për profesionistët e arsimit të të rriturve në Europë. Ajo...

Read More