AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

June 22 2015
Njoftim i datës 22 qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 15 qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushave përkatëse  për profesionet: 9211  “Punëtorë të fermave bujqësore”, 9212 “Punëtorë të varieteteve të përziera dhe fermave blegtorale”,  9213 “Punëtorë në kopshte dhe kopshtari”,...

Read More

/

June 15 2015
Njoftim i datës 15 Qershor 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE TË FUSHAVE PËRKATËSE PËR PROFESIONET: 9211 “Punëtorë të fermave bujqësore”, 9212 “Punëtorë të varieteteve të përziera dhe fermave blegtorale”, 9213 “Punëtorë në kopshte dhe kopshtari”, 9214 “Punëtorë pyjesh”, 9412 “Ndihmës në...

Read More

/

June 15 2015
Njoftim Fituesish i datës 15 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 8 Qershor 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, “Mekanikë” – niveli IV në KSHK, “Shërbime Mjetesh Transporti” – niveli IV në KSHK dhe “Tregti”, niveli IV...

Read More

/

June 8 2015
Njoftim i Datës 8 Qershor 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “MEKANIKË”, NIVELI IV NË KSHK “SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI”, NIVELI IV NË KSHK “TREGTI”, NIVELI IV NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, “Mekanikë” – niveli...

Read More

/

June 8 2015
Njoftim i Datës 8 Qershor 2015

NJOFTIM PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002...

Read More

/

June 8 2015
Njoftim Fituesish i datës 8 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 1 Qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e rishikimin e skeletkurrikulave të drejtimit mësimor “Bujqësi” Niveli I, “Ndërtim” Niveli I dhe “Përpunim druri” Niveli I, hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Sigurime” Niveli III, të...

Read More

/

June 3 2015
Konference Ndërkombëtare, Torino Process 2015

Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF), në datat 3 dhe 4 Qershor 2015, organizoi një konference të një niveli të lartë ndërkombëtar në të cilën u prezantuan gjetjet e  Procesit të Torinos (Torino Process) “MOVING SKILLS FORËARD TOGETHER” – Tendencat,...

Read More

/

June 1 2015
Njoftim i datës 1 Qershor 2015.

Projekti  “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” Kërkesë për shprehje interesi për shërbimin e konsulencës individuale (Shqip / Anglisht) Njoftim për prokurim shërbimi (Anglisht) Termat e referencës (Anglisht) 

Read More

/

June 1 2015
Njoftim i datës 1 Qershor 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

Read More

/

June 1 2015
Vizitë studimore në Vjenë të Austrisë, me tematikë “Vajzat në profesione jotipike“

Në datat 1 dhe 2 qershor 2015 u organizua vizita studimore e delegacionit shqiptar, në Vjenë të Austrisë, përfaqësuar nga Znj. Zamira Gjini, Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar, Ministria e Arsimit dhe Sporteve; Z. Agron Pëllumbi, Drejtoria e...

Read More
  • 1
  • 2