AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

July 21 2015
Njoftim fituesish i dates 21 korrik 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 13 korrik 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të   profesioneve; “Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve”; “Analistë të sistemeve”; “Zhvillues të softuerit”; “Hartues të multimedias dhe të rrjetit”; “Programues...

Read More

/

July 13 2015
Njoftim i datës 13 korrik 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR  HARTIMIN E PËRSHKRIMIT TË PROFESIONEVE  TË FUSHAVE PËRKATËSE  PËR PROFESIONET:  251 Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve 2511 Analistë të sistemeve 2512 Zhvillues të softuerit 2513 Hartues të multimedias dhe të rrjetit 2514 Programues të...

Read More

/

July 13 2015
Njoftim fituesish i dates 13 korrik 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 6 korrik 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, ”Hoteleri-Turizëm”, Niveli IV në KSHK; “Teknologji ushqimore”, Niveli IV në KSHK,”Elektronikë”, Niveli IV në KSHK; “Elektroteknikë”, Niveli IV në KSHK shpallen fitues...

Read More

/

July 10 2015
Takimi për Ndërgjegjësimin e Bizneseve mbi Skemat e Mësimit të Profesionit në vendin e punës, në kuadër të projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”, Programi ERASMUS+ për Shqipërinë, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian, 10 korrik 2015, Tiranë

Në datën 10 korrik 2015, në ambjentet e Hotel Mondial, në Tiranë u zhvillua Takimi për Ndërgjegjësimin e Bizneseve  mbi Skemat e Mësimit të Profesionit në vendin e punës,në kuadër të projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të...

Read More

/

July 6 2015
Njoftim i datës 6 korrik 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “HOTELERI-TURIZËM”, NIVELI IV NË KSHK “TEKNOLOGJI USHQIMORE”, NIVELI IV NË KSHK “ELEKTRONIKË”, NIVELI IV NË KSHK “ELEKTROTEKNIKË”, NIVELI IV NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve...

Read More

/

July 6 2015
Njoftim fituesish i dates 6 korrik 2015

SHPALLJE FITUESISH, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS INDIVIDUALE “Vlerësimi i Modeleve Ekzistuese të të Nxënit në vendin e punës në arsimin e mesëm dhe të pasmesëm profesional në Shqipëri.  Mbështetur në njoftimin e datës 01.06.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të...

Read More