AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

August 31 2015
Njoftim i datës 31 gusht 2015 për hartim Banka Testesh

NJOFTIM PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL  Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për...

Read More

/

August 17 2015
Njoftim i datës 17 gusht 2015

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “PËRPUNIM DRURI”, NIVELI IV NË KSHK “NDËRTIM”, NIVELI IV NË KSHK “TEKSTIL-KONFEKSIONE”, NIVELI IV NË KSHK “BUJQËSI”, NIVELI IV NË KSHK “TEKSTIL”, NIVELI III NË KSHK Kandidatët për...

Read More