AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

September 23 2015
Dy seminare 1-ditore për promovimin e praktikave më të mira mbi Skemat e Mësimit të Profesionit në vendin e punës, në kuadër të projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”, Programi ERASMUS+ për Shqipërinë, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian.

Në date 23 dhe 24 Shtator 2015,  në ambjentet e Grand Hotel Tirana u zhvilluan 2 seminare 1- ditore për promovimin e praktikave më të mira  mbi Skemat e Mësimit të Profesionit në vendin e punës, në kuadër të...

Read More

/

September 21 2015
NJOFTIM I DATES 21 Shtator 2015, KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL Tiranë 21 Shtator 2015  Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin...

Read More

/

September 21 2015
Takim lancues të projektit për rishikimin e Listës Kombëtare të Profesioneve, dhe finalizimin e përshkrimeve përkatëse të profesioneve, 21 shtator 2015

Me mbështetjen e Programit “Zhvillimi i Aftësive për Punësim” (2014-2018), i financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe i zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Biznes Albania...

Read More

/

September 21 2015
NJOFTIM FITUESISH i datës 21 Shtator 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”, Përkthyes i gjuhës gjermane

Mbështetur në njoftimin e datës 14 shtator 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës gjermane” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme: Hilda Themeli në përkthimin konsekutiv, Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas në datat 23 dhe 24 Shtator 2015 si edhe perkthime të materiale të...

Read More

/

September 18 2015
Njoftim fituesish i datës 18 Shtator 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbështetur në njoftimin e datës 10 shtator 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “PËRPUNIM DRURI”, NIVELI IV NË KSHK, “NDËRTIM”, NIVELI IV NË KSHK, “TEKSTIL-KONFEKSIONE”, NIVELI IV NË KSHK, “BUJQËSI”, NIVELI IV NË...

Read More

/

September 18 2015
Njoftim fituesish i datës 18 Shtator 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së për bashkëpunim lidhur me rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale

Mbështetur në njoftimin e datës 10 shtator 2015 për bashkëpunim lidhur me rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale: Ndërtim, Niveli I,Bujqësi, Niveli I, Përpunim druri, Niveli I, Shëbim Mjetesh Transporti, Niveli I,Teknologji ushqimore, Niveli III...

Read More

/

September 17 2015
Takim i grupit të punës për “Sigurimin e Cilësisë dhe Akreditimin e ofruesve të AFP-së”

Me datë 17 shtator 2015, në mjediset e Hotel Tirana, u zhvillua takimi i grupit të punës për “Sigurimin e Cilësisë dhe Akreditimin e ofruesve të AFP-së”, si pjesë e programit 4 vjeçar “Zhvillimi i Aftësive për Punësim”, të...

Read More

/

September 14 2015
Njoftim i datës 14 Shtator 2015, kërkohet përkthyes i gjuhës gjermane

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në bashkëpunim me Institutin e Hamburgut për Arsim Profesional (HIBB), në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” zhvillon në datat 23 dhe 24 shtator...

Read More

/

September 11 2015
NJOFTIM FITUESISH, Datë 11 Shtator 2015, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS NDËRKOMBËTARE

Mbështetur në njoftimin e datës 07.07.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin Konsulent Nderkombetar për Vlerësimin e  Fizibilitetit dhe Hartimin e një Udhërrefyesi  për Zbatimin e Skemave të Punës në Sistemin e Edukimit dhe Formimit  Profesional në...

Read More

/

September 11 2015
Vizitë studimore në Tallinn, Estoni, 8-11 shtator 2015

Me mbështetjen e projektit  “RISI ALBANIA”, në periudhën 8-11 shtator u organizua vizita studimore e delegacionit shqiptar, në Tallinn, Estoni, me qëllimin kryesor të përftimit të përvojës dhe praktikave pozitive në ngritjen dhe funksionimin e Këshillave Sektorialë të Aftësive,...

Read More
  • 1
  • 2