AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

October 28 2015
Njoftim fitueshish i datës 28 Tetor 2015 – PËRKTHYES I GJUHËS GJERMANE

Mbështetur në njoftimin e datës 23 tetor 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës gjermane”, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri” shpallet fitues kandidatja e mëposhtme: Irena Nasi në përkthimin konsekutiv, gjermanisht...

Read More

/

October 27 2015
Njoftim fituesish i datës 27 tetor 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së për bashkëpunim lidhur Programit orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në drejtimin “Agrobiznes”, profilin “Teknologji Ushqimore” dhe profilin “Sipërmarrje e agjencisë turistik

Mbështetur në njoftimin e datës 20 tetor 2015 për bashkëpunim lidhur me hartimin dhe rishikimin e programeve orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në drejtimin “Agrobiznes”, profilin “Teknologji Ushqimore” dhe profilin “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike” shpallen fitues, bashkëpunëtorë të jashtëm: në fushën...

Read More

/

October 27 2015
Njoftim fituesish të datës 27 tetor 2015, bashkëpunëtor i jashtëm i AKAFPK-së në pozicioniet Menaxher/i /e Finacës

SHPALLJE FITUESISH, BASHKËPUNËTOR I JASHTËM i AKAFPK-SË NË POZICIONIET MENAXHER/E I/E FINACËS. Mbështetur në njoftimin e datës 06.10.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin MENAXHER/E I/E FINACES në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e...

Read More

/

October 27 2015
Njoftim fitueshish i datës 27 Tetor 2015 – Përkthyes i Gjuhës Angleze

Njoftim fitueshish i datës 27 Tetor 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri” Mbështetur në njoftimin e datës 20 shtator 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës angleze” shpallet fitues kandidatja e...

Read More

/

October 26 2015
Njoftim fituesish të datës 26 tetor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 16 tetor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional të Profilit “Miniera” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm: Edmond Hoxha, Kristaq Muska Nexhbedin Marku Berti...

Read More

/

October 23 2015
NJOFTIM I DATES 23 TETOR 2015 – KËRKOHET PËRKTHYES I GJUHËS GJERMANE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” do te zhvilloje  2 vizita studimore në Hamburg të Gjermanisë për një periudhë prej 5 ditësh...

Read More

/

October 20 2015
NJOFTIM I DATËS 20 TETOR 2015 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES PËR PROVIMIN E TEORISË PROFESIONALE TË MATURËS SHTETËRORE NË DREJTIMIN “AGROBIZNES”, PROFILIN “TEKNOLOGJI USHQIMORE” DHE PROFILIN “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE”

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT DHE RISHIKIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES PËR PROVIMIN E TEORISË PROFESIONALE TË MATURËS SHTETËRORE NË DREJTIMIN “AGROBIZNES”, PROFILIN “TEKNOLOGJI USHQIMORE” DHE PROFILIN “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE” Kandidatët për hartimin dhe rishikimin e Programeve Orientuese për Provimin e...

Read More

/

October 20 2015
NJOFTIM I DATES 20 TETOR 2015 – KËRKOHET PËRKTHYES I GJUHËS ANGLEZE

NJOFTIM I DATES 20 TETOR 2015 KËRKOHET PËRKTHYES I GJUHËS ANGLEZE Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” zhvillon në datat 29 Tetor...

Read More

/

October 20 2015
NJOFTIM I DATËS 20 TETOR 2015 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL

NJOFTIM PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL  Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin...

Read More

/

October 20 2015
NJOFTIM FITUESISH TE DATES 20 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Mbështetur në njoftimin e datës 12 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE “Teknologji e Përpunimit të Materialeve të Ndërtimit”, niveli III në KSHK, “Teknologji e Përpunimit të Bojërave” – niveli III në KSHK,...

Read More
  • 1
  • 2