AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

December 28 2015
Njoftim Fituesish të datës 28 shtator 2015, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit professional

Mbështetur në njoftimin e datës 21 shtator 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit professional, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm: Zamira Zyberi (Et’hemi) Suela Zylaj Për lëndën...

Read More

/

December 10 2015
Workshope rajonale Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Vlorë, Fier, Durrës, Lezhë, Shkodër dhe Kamëz

Në rajonet e Vlorës, Fierit, Durrësit, Lezhës, Shkodrës përkatësisht më 10, 11 15, 18 dhe 19 Dhjeror, si dhe në Kamëz më 12 Nëntor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe...

Read More