AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

February 27 2016
Njoftim i datës 27 shkurt 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:  “Ekonomi-Biznes”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) “Shërbime mjetesh transporti”, niveli II në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Ekonomi-Biznes”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) dhe...

Read More

/

February 6 2016
Njoftim fituesish i datës 6 shkurt 2016- për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të...

Read More