AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

March 29 2016
Njoftim fituesish i datës 29 Mars 2016 – PËR BASHKËPUNIM NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE

I.MBËSHTETUR NË NJOFTIMIN E DATËS 29 MARS 2016 PËR BASHKËPUNIM NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (VETËM PJESA E PRAKTIKËS PROFESIONALE TË INTEGRUAR) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET MËSIMORE TË MËPOSHTME, NIVELI I: SHPALLEN FITUES: në fushën e...

Read More

/

March 29 2016
NJOFTIM I DATËS 29 MARS 2016 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMIN MËSIMOR “GJEOLOGJI MINIERA, NIVELI I”

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMIT ORIENTUES (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMIN MËSIMOR “GJEOLOGJI MINIERA, NIVELI I” I. Kandidatët për hartimin e Programit Orientues për Provimet Përfundimtare, në drejtimin mësimor “Gjeologji Miniera, Niveli I”...

Read More

/

March 29 2016
NJOFTIM I DATËS 29 MARS 2016 PËR BASHKËPUNËTORË PËR RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE (VETËM PJESA E PRAKTIKËS PROFESIONALE TË INTEGRUAR) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET MËSIMORE TË MËPOSHTME, NIVELI I:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE (VETËM PJESA E PRAKTIKËS PROFESIONALE TË INTEGRUAR) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET MËSIMORE TË MËPOSHTME, NIVELI I:  Hoteleri-turizëm Shërbim mjetesh transporti Mekanikë Elektroteknikë Elektronikë Përpunim druri Ndërtim Tekstil-konfeksione Teknologji ushqimore Bujqësi Shërbime...

Read More

/

March 21 2016
Njoftim i datës 21 Mars 2016 We are looking for an Information Technologies (IT) Company for providing services to the National Support Service (NSS) of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

An IT company is going to be sub-contracted for providing services to NAVETQ as the National Support Services (NSS) of EPALE, namely on the development of IT solutions for storing and publishing Adult Learning information related to providers, experts,...

Read More

/

March 18 2016
Njoftim i datës 18 Mars 2016 – We are looking for a Service Contract for a Communication Company for promoting the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

We are looking for a Service Contract for a Communication Company for promoting the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania This set of activities comprises: (i) the design and implementation of a Communication Strategy to...

Read More

/

March 17 2016
Njoftim i datës 17 Mars 2016 – We are looking for an External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

We are looking for an External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania Adult learning is close to, but not synonymous with, continuing vocational education and training. It is usually...

Read More