AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

April 29 2016
Njoftim fituesish i datës 29 Prill 2016 Për Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017

Mbështetur në njoftimin e datës 14 prill 2016 për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017 SHPALLEN FITUES: Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017  Teknologji e përpunimit të materialeve të ndërtimit...

Read More

/

April 28 2016
NJOFTIM FITUESISH i datës 28 Prill 2016, në kuadër të zbatimit të projektit “EPALE in Albania”, External Adult Learning Domestic Expert

Mbështetur në njoftimin e datës 17 Mars 2016 “We are looking for an External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme: Elsa Denaj si External...

Read More

/

April 25 2016
Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, datë 25.04.2016

Më datë 25.04.2016 pranë Muzeut Historik Kombëtar u realizua thirrja e dytë e Programit të Praktikave të Punës. Në këtë takim ishin të pranishëm Kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Zoti Blendi Klosi...

Read More

/

April 25 2016
Njoftim i datës 25 Prill 2016 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve). ...

Read More

/

April 19 2016
Njoftim i datës 19 Prill 2016 – We are looking for a Service Contract for a Communication Company for promoting the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

We are looking for a Service Contract for a Communication Company for promoting the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania This set of activities comprises: (i) the design and implementation of a Communication Strategy to...

Read More

/

April 19 2016
Njoftim i datës 19 Prill 2016 We are looking for an Information Technologies (IT) Company for providing services to the National Support Service (NSS) of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

An IT company is going to be sub-contracted for providing services to NAVETQ as the National Support Services (NSS) of EPALE, namely on the development of IT solutions for storing and publishing Adult Learning information related to providers, experts,...

Read More

/

April 18 2016
Njoftim fituesish i datë 18 Prill 2016 -PËR BASHKËPUNËTORË TË JASHTËM NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

I. MBËSHTETUR NË NJOFTIMIN E DATËS 5 PRILL 2016 PËR BASHKËPUNIM NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: SHPALLEN FITUES: Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Teknologji kimike Elmaz Shehu Nadire Kile Luftim Gazheli Ismet Beqiraj...

Read More

/

April 14 2016
Njoftim i datës 14 Prill 2016 PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOFTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017 I. Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: 1.Bashkëpunëtorë për hartimin...

Read More

/

April 8 2016
Njoftim fituesish i datës 8 Prill 2016 – PËR BASHKËPUNIM NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE

I.MBËSHTETUR NË NJOFTIMIN E DATËS 29 MARS 2016 PËR BASHKËPUNIM NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (VETËM PJESA E PRAKTIKËS PROFESIONALE TË INTEGRUAR) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET MËSIMORE TË MËPOSHTME, NIVELI I: SHPALLEN FITUES: në fushën e...

Read More

/

April 5 2016
NJOFTIM I DATËS 5 PRILL 2016 PËR BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “TEKNOLOGJI KIMIKE”, NIVELI IV NË KSHK “GJEOLOGJI – MINIERA”, NIVELI IV NË KSHK ‘TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË BRUMËRAVE”, NIVELI III  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve...

Read More