AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

May 30 2016
NJOFTIM I DATËS 30 MAJ 2016 – PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017 Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e...

Read More

/

May 30 2016
NJOFTIM I DATËS 30 MAJ 2016 – PËR RISHIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017 Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e...

Read More

/

May 25 2016
Njoftim fituesish i datës 25 maj 2016 për bashkëpuntore të jashtem në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbështetur në njoftimin e datës 10 Maj 2016 për bashkëpunetore të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale komisioni shpalli fitues : 1.Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve professional “Markshederi”, Niveli III në KSHK Kujtim Alliu...

Read More

/

May 25 2016
Njoftim fituesish i datës 25 Maj 2016 – Për përkthyes/interpretues nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.​

Mbështetur në njoftimin e datës 10 Maj 2016, në kuadër të zbatimit të projektit “National Support Service for European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE), financuar nga Programi ERASMUS+” shpallet fitues kandidatja e mëposhtme: Ermira (Dema) Agolli, si...

Read More

/

May 23 2016
NJOFTIM I DATËS 23 MAJ 2016 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “PUNIME DEKORATIVE DHE LYERJE”, NIVELI III  NË KSHK “SHËRBIME PËR MJETE TË RËNDA TRANSPORTI”, NIVELI  III  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Punime dekorative dhe...

Read More

/

May 17 2016
Njoftim i datës 17 Maj 2016 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “MARKESHEDERI”, NIVELI III  NË KSHK “SHPIM”, NIVELI  II  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Markeshederi”, niveli III  në  KSHK,  “Shpim”,  niveli  II  në KSHK ...

Read More

/

May 10 2016
Njoftim i datës 10 Maj 2016 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “MARKESHEDERI”, NIVELI III  NË KSHK “SHPIM”, NIVELI  II  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Markeshederi”, niveli III  në  KSHK,  “Shpim”,  niveli  II  në KSHK  duhet...

Read More

/

May 10 2016
Njoftim i datës 10 Maj 2016

The National Agency for Vocational Education and Training and Qualifications (NAVETQ) as the National Support Service for European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) have been awarded a grant from the European Programs for Education and Youth, Erasmus+is....

Read More

/

May 9 2016
Njoftim fituesish i datës 9 Maj 2016 Për Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Mbështetur në njoftimin e datës 25 Prill 2016 për bashkëpunëtorë në hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional SHPALLEN FITUES: Për lëndën profesionale “Materiale ndërtimi”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”,...

Read More