AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

June 22 2016
Njoftim i datës 22 qershor 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “TERMOHIDRAULIKË”, NIVELI II NË KSHK “SHËRBIME SOCIALE/SHËNDETËSORE”, NIVELI IV NË KSHK ‘GALANTERI”, NIVELI III  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Termohidraulikë”, niveli II në KSHK,...

Read More

/

June 8 2016
Njoftim fituesish i datës 8 qershor 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017 si edhe për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017

Mbështetur në njoftimin e datës 30 MAJ 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017 si edhe PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017,...

Read More

/

June 6 2016
HomeNjoftim i datës 6 qershor 2016 – We are looking for a Service Contract for a Communication Company for promoting the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

We are looking for a Service Contract for a Communication Company for promoting the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania This set of activities comprises: (i) the design and implementation of a Communication Strategy to...

Read More

/

June 6 2016
HomeNjoftim i datës 6 qershor 2016 – We are looking for an Information Technologies (IT) Company for providing services to the National Support Service (NSS) of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

We are looking for an Information Technologies (IT) Company for providing services to the National Support Service (NSS) of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania An IT company is going to be sub-contracted for...

Read More

/

June 2 2016
Njoftim fituesish i datës 2 qershor 2016, për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “SHËRBIME PËR MJETE TË RËNDA TRANSPORTI”, NIVELI III NË KSHK dhe “PUNIME DEKORATIVE DHE LYERJE”, NIVELI III NË KSHK.

Mbështetur në njoftimin e datës 23 Maj 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale komisioni shpalli fitues: I.  Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “SHËRBIME PËR MJETE TË RËNDA TRANSPORTI”, NIVELI  III  NË...

Read More