AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

July 13 2016
Njoftim fituesish i datës 13 korrik 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale.

Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 22 qershor 2016 dhe 4 korrik 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “TERMOHIDRAULIKË”, NIVELI II  NË KSHK “SHËRBIME SOCIALE/SHËNDETËSORE”,...

Read More

/

July 4 2016
Njoftim i datës 4 Korrik 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: 1.“TERMOHIDRAULIKË”, NIVELI II NË KSHK 2. “SHËRBIME SOCIALE/SHËNDETËSORE”, NIVELI IV NË KSHK 3. ”GALANTERI”, NIVELI III  NË KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Termohidraulikë”, niveli II...

Read More