AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

August 29 2016
NJOFTIM I DATËS 29 GUSHT 2016 – PËR HARTIM PROGRAMI ORIENTUES NË ARSIMIN PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

August 29 2016
NJOFTIM I DATËS 29 GUSHT 2016 – PËR HARTIM BANKA TESTESH NË ARSIMIN PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

August 24 2016
Njoftim i datës 24 Gusht 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: Bujqësi (rishikim), niveli II  në KSHK, Mekanikë bujqësore (rishikim), niveli III  në KSHK,  Agroturizëm, niveli III  në KSHK, Gjeologji, niveli III  në KSHK, Kërkim- Shpim nafte, niveli III  në...

Read More