AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

September 30 2016
Njoftim fituesish i datës 30 shtator 2016 -për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 23 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Peshkim” (rishikim), niveli III  në KSHK, “Animim social”, III  në KSHK, ...

Read More

/

September 30 2016
Njoftim i datës 30 shtator 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Animim social”, III  në KSHK,  “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III  në KSHK, “Poligrafi”, niveli II  në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale   “Animim social”,  III  në KSHK, ...

Read More

/

September 29 2016
Njoftim i datës 29 shtator 2016 – për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për...

Read More

/

September 29 2016
Njoftim i datës 29 shtator 2016 – për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018 Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e...

Read More

/

September 29 2016
Njoftim i datës 29 shtator 2016 – për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018 Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e...

Read More

/

September 27 2016
We are looking for international adult learning expertise

We are looking for international adult learning expertise for supporting the development of contents for the “electronic platform for adult learning in Europe (Epale) in Albania” Background and Rationale The National Agency for Vocational Education and Training and Qualifications (NAVETQ),...

Read More

/

September 26 2016
Njoftim i datës 26 shtator 2016 – për hartim programesh orientuese në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More

/

September 26 2016
Njoftim i datës 26 shtator 2016 – për hartim banka testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More

/

September 23 2016
Njoftim i datës 26 shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 13 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale 1. Agroturizëm, Niv III në KSHK     Komisioni pasi shqyrtoi dhe...

Read More

/

September 23 2016
Njoftim i datës 23 Shtator 2016 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “Peshkim” (rishikim), niveli III në KSHK, “Animim social”, III në KSHK, “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III në KSHK, “Poligrafi”, niveli II në KSHK, “Shërbime kujdesi për kafshët”, niveli III...

Read More
  • 1
  • 2