AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

November 9 2016
Njoftim i datës 9 Nëntor – We are looking for international adult learning expertise

We are looking for international adult learning expertise for supporting the development of contents for the “electronic platform for adult learning in Europe (Epale) in Albania” Background and Rationale The National Agency for Vocational Education and Training and Qualifications (NAVETQ),...

Read More

/

November 3 2016
Njoftim fituesish i datës 03 Nëntor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 26 Tetor 2016, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e HARTIMIT TË MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE...

Read More

/

November 2 2016
Njoftim fituesish i datës 02 Nëntor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale:

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,në bazë të njoftimit të datë 17 Tetor 2016 dhe rishpalljes së njoftimit me procesverbal në datën 24 Tetor, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:  Për hartimin e programeve orientuese për...

Read More

/

November 2 2016
Njoftim fituesish i datës 02 Nëntor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,në bazë të njoftimit të datës 24 Tetor 2016, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Përpunim druri ”, (rishikim) niveli II, në KSHK Basri...

Read More