AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

January 30 2017
Njoftim i datës 30 Janar 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Mbrojtje mjedisi pyjor”, niveli  IV  në KSHK, “Teknologji kimike ”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) “Tekstil- konfeksion”, niveli II në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve...

Read More

/

January 30 2017
Njoftim i datës 30 Janar 2017 – Kërkohen bashkëpuntorë për hartim banka testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

January 30 2017
Njoftim i datës 30 janar 2017-kërkohen bshkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të profilit mësimor

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018 Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin...

Read More

/

January 30 2017
Njoftim i datës 30 janar 2017- kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore

 Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve). ...

Read More

/

January 30 2017
Njoftim i datës 30 janar 2017-kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018 Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e...

Read More

/

January 16 2017
Njoftim fituesish i datës 16 Janar 2017 – për përkthyes konsekutiv Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Janar 2017, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si përkthyes konsekutiv Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas në datat 17,18 dhe 19 Janar 2017, nga ora 09.00 deri në orën...

Read More

/

January 6 2017
Njoftim i datës 6 Janar 2017 – Kërkohet përkthyes konsekutiv Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në bashkëpunim me Institutin e Hamburgut për Arsim Profesional (HIBB), në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” zhvillon në datat 17, 18 dhe 19...

Read More