AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

February 27 2017
Njoftim fituesish i datës 27 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit të formimit profesional për profesionin “kasap”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 20 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit të formimit profesional për profesionin “kasap” dhe vendosi...

Read More

/

February 27 2017
NJoftim fituesish i datës 27 shkurt 2017- për bashkëpunëtorë të jashtëm për të ofruar përkthimin e materialeve Anglisht-Shqip

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 20 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në përkthimin e materialeve nga Anglisht në Shqip në kuadër të projektit “Skemat e...

Read More

/

February 20 2017
Njoftim fituesish i datës 20 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimeve të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimeve të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional dhe vendosi...

Read More

/

February 20 2017
Njoftim i datës 20 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë për hartimin e programit te kursit te formimit profesional per profesionin “kasap”

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të shkurtra të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të shkurtër të formimit profesional në profesionin “Kasap”. Kërkesat për hartuesit e programit të...

Read More

/

February 20 2017
Njoftim i datës 20 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për të ofruar përkthimin e materialeve Anglisht-Shqip .

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në bashkëpunim me Institutin e Hamburgut për Arsim Profesional (HIBB), në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” zhvillon në datën 16 Mars 2017 , aktivitetin ...

Read More

/

February 13 2017
Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2017-2018

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulit së profilit “Teknologji e pёrpunimit tё plastikës dhe gomës...

Read More

/

February 13 2017
Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2017-2018

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit  të skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera” Niveli I të AP...

Read More

/

February 13 2017
Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimit të profesionit Kasap

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 2 shkurt 2017, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimit të profesionit: 7511.04    Kasap dhe vendosi të shpallë fitues...

Read More

/

February 13 2017
Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017- për bashkëpuntorë të jashtëm për rishikim/hartim programesh orientuese të niveleve dhe hartim programesh të maturës shtetërore në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikim/hartim programesh orientuese të niveleve dhe hartim programesh të maturës shtetërore në arsimin...

Read More

/

February 13 2017
Njoftim i datës 13 shkurt 2017-për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikim/hartim programesh orientuese të niveleve në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More
  • 1
  • 2