AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

April 25 2017
Njoftim fituesish i datës 25 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale,“Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK, “Muratim-suvatim”,Niveli i...

Read More

/

April 25 2017
Njoftim i datës 25 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE:  “Teknologji bujqësore”, niveli  III  në KSHK “Muratim-suvatim,”, niveli III në KSHK (rishikim) “Prodhime druri gjysmë të gatshme”, niveli III në KSHK (rishikim) “Veterinari” niveli IV, në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin...

Read More

/

April 18 2017
Njoftim i datës 18 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:  “Teknologji bujqësore”, niveli  III  në KSHK “Muratim-suvatim,”, niveli III në KSHK (rishikim) “Prodhime druri gjysmë të gatshme”, niveli III në KSHK (rishikim) “Veterinari” niveli IV, në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin...

Read More

/

April 16 2017
Njoftim i datës 31 mars 2017 – We are looking for an External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

Adult learning is close to, but not synonymous with, continuing vocational education and training. It is usually used: (i) to provide compensatory learning in basic skills, which individuals may not have acquired in their initial education (such as literacy,...

Read More

/

April 13 2017
Njoftim fituesish i datës 13 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit profesional,“Administrator Ndërtesash”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 5 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit profesional,“Administrator Ndërtesash” dhe vendosi të shpallë fitues : 1....

Read More

/

April 10 2017
Njoftim fituesish i datës 10 prill 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim programi orientues të nivelit në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 3 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim programi orientues të nivelit në arsimin profesional,“Mekatronikë” Niveli II, dhe vendosi të shpallë...

Read More

/

April 10 2017
Njoftim fituesish i datës 10 Prill 2017 – We are looking for an External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 3 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për ekspert lokal për projektin EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe ),...

Read More

/

April 5 2017
Njoftim i datës 5 Prill 2017 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programit të kursit të formimit profesional për profesionin “administrator ndërtesash”

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të shkurtra të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të shkurtër të formimit profesional në profesionin “ADMINISTRATOR NDERTESASH”. Kërkesat për hartuesit e programit...

Read More

/

April 3 2017
Njoftim i datës 3 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim programi orientues të nivelit në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e...

Read More