AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

June 20 2017
Njoftim fituesish i datës 20 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 12 Qershor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e bankës së testeve “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II dhe vendosi të shpallë...

Read More

/

June 20 2017
Njoftim fituesish i datës 20 Qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim përshkrimi të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 5 Qershor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “prodhim bimor”, Niveli III në KSHK  dhe vendosi...

Read More

/

June 20 2017
Njoftim i datës 20 qershor 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Prodhim bimor”, niveli III në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Prodhim bimor”,   niveli III në KSHK duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere: Kërkesa të përgjithshme: Të...

Read More

/

June 13 2017
Njoftim i datës 13 Qershor 2017 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:  “Teknologji e përpunimit të qumështit,”, niveli III në KSHK (rishikim) Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji e përpunimit të qumështit”,   niveli III në KSHK (rishikim), duhet...

Read More

/

June 12 2017
Njoftim fituesish i datës 12 Qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 5 Qershor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e bankës së testeve “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II dhe vendosi të...

Read More

/

June 12 2017
Njoftim i datës 12 Qershor 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

June 10 2017
Njoftim fituesish i datës 20 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 Qershor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niveli...

Read More

/

June 5 2017
Njoftim fituesish i datës 05 Qershor 2017 – për bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Prodhim bimor”, niveli III  në KSHK si dhe...

Read More

/

June 5 2017
Njoftim fituesish i datës 05 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 24 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2017-2018 në...

Read More

/

June 5 2017
Njoftim fituesish i datës 5 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional “Gjeodezi”, Niveli III “Sigurime”, Niveli III “Zhvillim...

Read More
  • 1
  • 2